Judo WUR-studenten

Judoschool Ichido is een door SWU Thymos erkende
(judo)vereniging. Studenten die lid zijn van Judoschool Ichido ontvangen een maandelijkse korting op het lidmaatschap en kunnen daarnaast, mits ze sportrechten hebben, een deel van hun contributie terugvragen bij SWU Thymos.

Per 1 jamuari 2021 is de lidmaatschapskorting EUR 5,00/maand en de subsidie van SWU Thymos is 25% van de lidmaatschapskosten tot een maximum van EUR 50,00 per persoon per kalendermaand.

Zie het lesrooster voor de actuele lestijden en leslocaties.

Voor meer (judo)informatie kan er contact met ons worden
opgenomen via email of 06-29733211.
Voor meer informatie over de subsidie kan er contact worden
opgenomen met SWU Thymos.

Voor judolessen en meer in Wageningen & Bunnik