Fit, veilig en valbreken

Ook voor een cursus Fit, Veilig en Valbreken (FVV) kunt u
terecht bij Judoschool Ichido.

FVV is gericht op het stimuleren van duurzaam bewegen van
(mobiele) 55-plussers (Fit). Het vergroten van de fysieke en
mentale weerbaarheid door praktische tips, oefeningen en
rollenspelen (Veilig). Het verbeteren van het zelfvertrouwen
van de deelnemers in dagelijkse situaties thuis en op straat en
het verminderen/wegnemen van angst voor vallen (Valbreken).

De cursus FVV kan plaatsvinden in de eigen omgeving van de
deelnemers of op de locatie van de judoschool.

Bekijk de promotievideo.

Voor judolessen en meer in Wageningen & Bunnik