Corona spelregels SC De Bongerd vanaf zaterdag 6 november 2021

Corona-maatregelen
t.b.v. externe huurders en gebruikers van Sports Centre de Bongerd.

Vanaf a.s. zaterdag 6 november gelden verscherpte Coronaregels. Voor binnensport geldt dat alle personen boven 18 jaar een coronatoegangsbewijs (CTB) moeten overleggen naast een identiteitsbewijs (WURcard, rijbewijs of paspoort).

Omdat de accommodatie van Sports Centre de Bongerd van maandag tot en met donderdag hoofdzakelijk toegankelijk is voor WUR-studenten en medewerkers heeft het WUR-coronacrisisteam besloten dat er op deze dagen geen controle hoeft plaats te vinden.
Op vrijdag, zaterdag en zondag moet er wel gecontroleerd worden op een CTB.

Voor Judoschool Ichido gaan volgende regels gelden:
Het uitgangspunt is dat huurders zelf verantwoordelijk zijn voor de check op het CTB van hun sporters.

Wanneer er op doordeweekse dagen binnen gesport wordt moet huurder dus zelf zorg dragen voor controle op het CTB. Wij zullen steekproefsgewijs controleren of dat gebeurt.

Van maandag tot en met vrijdag is binnen het SCB ook een mondkapje verplicht. Tijdens het sporten hoeft er geen mondkapje gedragen te worden.

Wanneer er op doordeweekse dagen buiten gesport wordt hoeven sporters zolang zij buiten blijven niet gecontroleerd te worden. Wij vragen hen ook niet binnen te komen, geen gebruik te maken van de kleedkamers en alleen in geval van nood met mondkapje het pand te betreden.

Op vrijdagavond, zaterdag en zondag vindt er controle op het CTB plaats bij de hoofdingang van het SCB. Op deze dagen is de hoofdingang de enige in- en
uitgang! De tusseningang en de achteringang naar de kleedkamers mogen niet
gebruikt worden!

Wanneer er aan de deur gecontroleerd wordt vervalt de mondkapjesplicht binnen.

Het terras van de Sports Pub is op vrijdagavond, zaterdag en zondag gesloten.
De terrasdeuren mogen niet gebruikt worden.

Sporters en publiek die buiten blijven hoeven niet gecheckt te worden. Als zij naar binnen willen moeten zij wel een CTB laten zien.

Verder:
Naast deze extra maatregelen blijven de bekende basisregels van kracht:

  • Bij klachten blijf je thuis
  • Bij binnenkomst in het gebouw handen desinfecteren
  • We schudden geen handen
  • Hoesten en niezen in de elleboog

Wij blijven zorgen voor de reinigingsmaterialen waarmee desgewenst apparatuur en materiaal schoongemaakt kan worden.

Voor judolessen en meer in Wageningen & Bunnik