Corona informatie voor ouders/verzorgers

Voor ouders en verzorgers

• informeer je kinderen over de algemene veiligheid- en
hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de
begeleiding opvolgen;

• stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;

• meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de
afspraken van Judoschool Ichido, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;

• breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet je kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

•wanneer je kind(eren) niet zelf naar de sportlocatie kunnen reizen zorg dan dat je als ouder/verzorger alleen reist en alleen je eigen kind(eren) wegbrengt;

• breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;

• als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de
sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);

• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de
sportactiviteit op de sportlocatie;

• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld
de trainers, vrijwilligers, begeleiders en bestuursleden;

• als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of
toiletgang (mits toiletten open zijn), is het toegestaan om
één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn.
Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol
nageleefd moet worden;

• direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit
moment zo kort mogelijk is.

sport bewust, houd je aan de spelregels,
zo hebben we samen sportplezier

Voor judolessen en meer in Wageningen & Bunnik