Corona informatie voor sporters

Voor sporters

• dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodwet is aangepast en van kracht is;

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de
gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;

• sporters dienen zelf hun (gezondheids)risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in de sportlocatie in groepen met anderen
kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts,
de bedrijfsarts of je behandelend arts;

• tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te
worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in
de weg staat mag de1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden;

• houd er als sporters rekening mee dat wanneer de
wedstrijd/training klaar is, de sporter meetelt als publiek en
1,5 meter afstand dan moet aanhouden: tenzij je direct de locatie verlaat;

• voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de
sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél
1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de
kleedkamers en in de kantines;

• zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde
contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren
van een overwinnings-moment en tijdens een wissel;

• draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij
uitwedstrijden;

• alle kleedkamers en douches van binnensport locaties kunnen per 1 juli opengesteld worden. Voor 18 jaar en ouder geldt hierbij de
1,5 meter afstand;

• volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en
bestuursleden;

• blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere
trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn;

• gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;

• geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;

• voor aanvang van de sportactiviteit kan er afhankelijk van de sportlocatie en hoeveelheid personen voor een gezondheidscheck een aantal vragen (over uw kind) worden gesteld.

 

sport bewust, houd je aan de spelregels,
zo hebben we samen sportplezier

Voor judolessen en meer in Wageningen & Bunnik