Update JBN maatregelen en consequenties Coronavirus

Maatregelen coronavirus en consequenties
judo, aikido en jiujitsu

13 maart 2020

Aanvullende maatregelen topsport
Naar aanleiding van een wederom verslechterde situatie aangaande de COVID19-crisis heeft het managementteam topsport, in overleg met CTO Papendal, NOC*NSF en arts Moniek van Heumen het volgende vastgesteld:

RTC

  • Alle RTC-trainingen op hoofd- en sublocaties komen te vervallen tot in ieder geval 31 maart;
  • Dit is inclusief fulltime programma’s voor junioren;
  • Ook de nationale trainingen op Papendal op dinsdag en donderdag komen tot in ieder geval 31 maart te vervallen.

NTC

  • Het fulltime programma op Papendal wordt voortgezet met uitsluitend NTC-judoka’s;
  • De instroomweek die volgende week op het programma stond wordt tot nader orde uitgesteld;
  • Van kracht blijft dat tot in ieder geval 31 maart sociaal contact zoveel mogelijk vermeden dient te worden en dat bij de minste klachten van (neus)verkoudheid, hoesten, keelpijn, luchtwegklachten en verhoging niet meer naar buiten wordt gegaan. Informeer wel jouw sportarts.

Tot slot: de situatie in Nederland verandert continue en daarmee ook de maatregelen die genomen worden. Wij doen ons uiterste best zo goed mogelijk in te spelen op de situatie. Uiteraard kan het heel goed zijn dat er nog vragen zijn.

Stel deze ook gerust. Wellicht is er niet meteen een antwoord, maar dat komt dan zo snel mogelijk.

Update: Judo Bond Nederland adviseert trainingen en andere bijeenkomsten voorlopig t/m eind maart af te gelasten.
Daarbij volgt de bond de richtlijnen van NOC*NSF. Zij roepen op om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten ook af te gelasten. Met de CTO’s hebben ze de afspraak dat zij voor de topsportselecties afgeschermde trainings-faciliteren realiseren. Het kabinet heeft voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Dit in combinatie met het feit dat we te maken hebben met een contactsport waarbinnen sporters binnen twee meter acteren, hierbinnen is de kans op besmetting het grootst. De JBN adviseert alle clubs en sporters in Nederland deze oproep op te volgen. Ook alle bijeenkomsten op het bondsbureau in Nieuwegein t/m 31 maart vervallen. Deze worden op een later moment opgehaald.

Update: Nieuwe richtlijnen overheid en RIVM
De JBN volgt de nieuwe richtlijnen van de overheid en RIVM. Daarbij adviseert Judo Bond Nederland risico vermijdend te zijn. Bekijk hieronder de nieuwe richtlijnen.

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. De maatregelen zijn:

  • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
  • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
  • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.

Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor Noord-Brabant.

Update: Nationale Budodag verplaatst naar 22 november
Vanwege de verdere verspreiding van het coronavirus en de aangescherpte maatregelen op Sportcentrum Papendal ziet de JBN zich genoodzaakt de Nationale Budodag te verplaatsen naar 22 november 2020. Judo Bond Nederland had de achtste editie van de Nationale Budodag gepland staan voor 28 maart. Voor meer informatie: https://www.jbn.nl/nieuws/nationale-budodag-verplaatst-naar-22-november-2020

Update Midden-Nederland:
In verband met het COVID-19-virus heeft het districtsbestuur van Midden Nederland besloten om de Districts Leden Vergadering van morgenavond 13 maart uit te stellen en te verplaatsen naar vrijdag 1 mei. Inloop vanaf 19.30u, aanvang 20.00u, locatie Open Hof, Hoflaan 2 te Ede

Ook de licentietraining van zaterdag evenals de opleiding Judoleraar A in Wijk bij Duurstede gaan niet door.

Daarnaast hebben wij het nieuws ontvangen dat de dan-training van 14 maart in Wijk bij Duurstede, en de districtsstage van 15 maart in Veghel zijn geannuleerd.

Consequenties topsport en RTC trainingen
In navolging van het besluit van de Internationale Judo Federatie, heeft Judo Bond Nederland besloten om in ieder geval tot en met 30 april geen topsporters meer uit te zenden naar internationale toernooien en trainingsstages. Dit geldt voor alle leeftijdscategorieën. Dit besluit komt voort uit de voortdurende nieuwe ontwikkelingen in de COVID-19-crisis en de verslechtering van de situatie in veel landen. Eventuele gevolgen voor kwalificatietrajecten worden direct met RTC-coaches en/of clubcoaches gecommuniceerd.

Daarnaast zijn er door Sportcentrum Papendal ook maatregelen getroffen met betrekking tot de nationale trainingen op dinsdag en donderdag. Dit houdt in dat ouders/begeleiders niet langer toegang hebben tot de topsportaccommodaties. Dit betreft zowel de tribune van de Ruskahal als het topsportrestaurant in de Arnhemhal. In het Hotel & Congrescentrum is er in de bar Dug Out voldoende zitgelegenheid om te wachten.

Voor wat betreft RTC-trainingen onder auspiciën van de JBN op RTC hoofd- en sublocaties geldt eveneens dat ouders tot in ieder geval 30 april niet welkom zijn in de ruimte waarin de training plaatsvindt. Ook judoka’s en coaches die in de tussentijd toch in het buitenland zijn geweest voor trainingen en/of wedstrijden zijn niet langer welkom op trainingen van de JBN (NTC of RTC), totdat ze twee weken klacht- en symptoomvrij thuis zijn geweest en zijn gezien door een aan het NTC/RTC gelieerde sportarts.

Voor Noord-Brabant specifiek geldt dat conform het landelijke JBN-advies alle RTC-trainingen, vooralsnog tot en met komend weekend, geen doorgang vinden.

Vanzelfsprekend vragen we om alert te zijn op eventuele klachten (koorts, luchtwegklachten, hoesten) bij judoka’s, coaches en overige betrokkenen.

 

Judoschool Ichido
volgt de richtlijnen en adviezen van de Judo Bond Nederland